注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

我们是一年级小学生了

一(1)中队

 
 
 

日志

 
 
关于我

47张天真的笑脸,47颗灵动的心,组成了六年级3班这个大家庭。在这个温馨可爱的集体里,我们沐浴爱的春风,我们遨游知识的海洋,我们体验成功的喜悦,我们编织美丽的梦想,我们在老师引导下,将努力学会学习,学会自理,学会关爱,学会珍惜……

网易考拉推荐

国庆作业(一)  

2010-09-30 10:41:11|  分类: 作业检测 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |
  第六课拼音过关测试卷

一、        拼一拼,读一读

xià  qí     jí ɡé     yì qǐ     xī ɡuā     ɡuó  jiā   xí tí

xǐ yī fu   xì jù     yú  xiā    jī  qì     jú  huā    jì xù  dǎ  qì  

  ɡē qǔ       ɡuò  qù      fù  xí   

  dā jī mù     huò qǔ      xī  qí     jiā fǎ       jǔ lì  

 qià qià     huà jiá      qì tǐ

xǐ yī jī     mǔ jī       bō luó        

二、        认一认

上下  洗衣服   小鸡

第七课拼音过关测试卷

一、拼一拼,读一读

zǔ mǔ    sī ɡuā   wà zi   cí yǔ    zǐ sè  zá jì  

 fǎ zé       luō suo   zī ɡé  

 zǐ dì   zì mǔ    zuò huà      jì cè      ɡē cí   jí cù  

 zì sī   zǔ ɡuó  sī jī    fù zé   cí qì       fù sū    zǐ xì 

yú cì  sù shuō   qǐ sù     cū xì     tǔ sī    sú  yǔ  

 yā zi sè sù   dà zì    zuò hè kǎ   huǒ sù    zì jǐ

 sù du wū zi    suǒ yǐ      suǒ nà    

 duō suo    cā bō li         zuò cuò      

二、认读生字

做贺卡   过不了   快乐                                                              

第八课拼音过关测试卷

一、        拼一拼,读一读

zhā huā     chē zhá  né zhɑ    zhé mó    dǎ zhé    zhè lǐ    

  rú ɡuǒ dú  shé     yì zhī    shù zhī   ɡuǒ zhī   zhī shi  

zhí bǐ  zhú  zi   qí chē   qì chē   shǔ shù   shù zì   rì lì   

  rì chū     zhí rì     zhì qì        zhì xù   là zhú    shī zhǔ  

   zhù yì    zhuā zhù    zhuǎ zi    zhuō zi  

 zhuó mo   dú shū

二、        认读生字

日出  读书  骑车  画画   说话

  评论这张
 
阅读(301)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018